Bayar Zakat Lembaga Donasi Baitul Maal Hidayatullah

Bayar Zakat - Lembaga Donasi Baitul Maal Hidayatullah

Suci hartaku dengan zakat

18.242.500 DANA ZAKAT TERKUMPUL
19 MUZAKI
BAYAR ZAKAT SEKARANG

Perhitungan Zakat Penghasilan

Perhitungan Zakat Harta (Maal)

Harga emas per gram = Rp 640.000 Harga perak per gram = Rp 161.700

Perhitungan Zakat Perniagaan

Logo Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah

Loading Baitul Maal Hidayatullah